Zlatý list

přírodovědně-ekologická soutěž pro dětské kolektivy žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií

51. ročník soutěže ve školním roce 2022/2023


  • Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční, přírodovědně-ekologická soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz ochránců přírody a pokračuje v tradici zavedené soutěže.
  • Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít i další inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.  
  • Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a místních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení apod.).
  • Soutěž je zařazena do kategorie B přehlídek a soutěží spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  • Podrobné informace k celostátní soutěži najdete zde.

krajské kolo pro Liberecký kraj  se uskuteční
13. 5. 2023

Zámek Vartenberk, Stráž pod Ralskem

Pořadatelé krajského kola:


Partneři krajského kola:


Krajský koordinátor soutěže:


Přihlášení do soutěže:

Zde jsou ke stažení:
Celostátní propozice k soutěži
Propozice krajského kola pro Liberecký kraj
Podrobný program krajského kola soutěže

Odkaz na webové stránky celostátní soutěže:
www.zlatylist.cz

Upozornění:
Do soutěže byly opět v letošním ročníku zařazeny dobrovolné úkoly pro kolektivy. Bližší informace najdete zde.

Krajské kolo soutěže finančně podporuje:


Liberecký krajCelostátní pořadatel soutěže:

SMOP ČSOP