Zlatý list

přírodovědně-ekologická soutěž pro dětské kolektivy žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií

47. ročník soutěže ve školním roce 2018/2019


  • Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční, přírodovědně-ekologická soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz ochránců přírody a pokračuje v tradici zavedené soutěže.
  • Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít i další inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.  
  • Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a místních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení apod.).
  • Soutěž je zařazena do kategorie B přehlídek a soutěží spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Podrobné informace k celostátní soutěži www.zlatylist.cz

krajské kolo pro Liberecký kraj  se uskuteční
11. 5. 2019

v Solvayově lomu u Křižan

   


Partneři krajského kola:


Krajský koordinátor soutěže:


Přihlášení do soutěže:


Zde jsou ke stažení:
Celostátní propozice k soutěži
Propozice a program krajského kola pro Liberecký kraj

Odkaz na webové stránky celostátní soutěže:
www.zlatylist.cz


Upozornění:

Do soutěže byly opět v letošním ročníku zařazeny dobrovolné úkoly pro kolektivy. Bližší informace najdete zde.

Soutěž finančně podporují:
Liberecký kraj
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
Lesy ČR, s. p.


Celostátní pořadatel soutěže:

SMOP ČSOP
Akce je zařazena do Kalendáře akcí Libereckého kraje