EO
 
  
celostátní soutěž středoškolské mládeže
s kladným vztahem k přírodě ve znalostech i dovednostech

29. ročník soutěže ve školním roce 2023/2024  • Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
  • Soutěž je zařazena do kategorie B Soutěží a přehlídek spoluvyhlašovaných MŠMT ČR.
  • Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzalo Ministerstvo životního prostředí,
  • Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody, akce je podporována Lesy ČR, s. p. Koordinací Ekologické olympiády na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP. Na pořádaní olympiády se kromě ČSOP podílejí i další spolupracující partneři.
  • Na všech úrovních se EO skládá z části prověřující znalosti a z části prověřující dovednosti.
  • Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.  Část úkolů probíhá vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.
  • Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení.
webové stránky celostátní soutěže: www.ekolympiada.cz

krajské kolo pro Liberecký kraj se uskuteční

19. - 20. 4. 2024

ve středisku ekologické výchovy STŘEVLIK

Oldřichov v Hájích

Hlavním tématem letošního ročníku soutěže je "Zemědělství, potraviny a změna klimatu"Pořadatelé:             


Partneři krajského kola:


Krajský koordinátor soutěže:
Dokumenty ke stažení:

Proběhlá krajská kola:

ročník soutěže: školní rok: Hlavní téma soutěže: místo konání: vítěz: výsledky: fotografie:
24. 2018/2019 Management v ochraně přírody Hejnice Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2018/2019 fotografie z krajského kola 2018/2019
23. 2017/2018 Dřeviny rostoucí mimo les Zákupy Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2017/2018 fotografie z krajského kola 2017/2018
22. 2016/2017 Biokoridory a biobariéry Sedmihorky Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2016/2017 fotografie z krajského kola 2016/2017
21. 2015/2016 Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody Pláně pod Ještědem Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2015/2016 fotografie z krajského kola 2015/2016
20. 2014/2015 Geologické dědictví ČR Chuchelna u Semil Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec výsledková listina 2014/2015 fotografie z krajského kola 2014/2015
19. 2013/2014 Obnova a rekultivace Hrádek nad Nisou Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2013/2014 fotografie z krajského kola 2013/2014
18. 2012/2013 Příroda vojenských újezdů Osečná Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2012/2013 fotografie z krajského kola 2012/2013
17. 2011/2012 Sportovní aktivity a udržitelný rozvoj CHKO Nové Město pod Smrkem Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2011/2012
16. 2010/2011 Geopark a ochrana přírody Ondříkovice - Bartošova Pec Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2010/2011 fotografie z krajského kola 2010/2011
15. 2009/2010 Voda v krajině Višňová Gymnázium Tanvald výsledková listina 2009/2010 fotografie z krajského kola 2009/2010
14. 2008/2009 Ochrana krajinného rázu Jitrava Gymnázium Frýdlant výsledková listina 2008/2009 fotografie z krajského kola 2008/2009
13. 2007/2008
Oldřichov v Hájích Podještědské gymnázium Liberec výsledková listina 2007/2008 fotografie z krajského kola 2007/2008
12. 2006/2007
Sedmihorky Gymnázium Česká Lípa výsledková listina 2006/2007 fotografie z krajského kola 2006/2007
11. 2005/2006
Osečná Střední odborná škola Česká Lípa výsledková listina 2005/2006 fotografie z krajského kola 2005/2006
10. 2004/2005
Rynoltice smíšené družstvo Strakonice výsledková listina 2004/2005 fotografie z krajského kola 2004/2005


Aktuality:
  • Přihlášení soutěžních družstev je možné pomocí webového formuláře
  • Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2024
  • 11. 3. 2024 bude přihlášeným soutěžním družstvům rosezláno zadání praktického úkolu s podrobnými instrukcemi k jeho řešení.


Soutěž finančně a materiálně podporují:

Liberecký kraj

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP 

Lesy České republiky, s. p.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


SMOP ČSOP

LK AOPK LČR