EO
 
  
celostátní soutěž středoškolské mládeže
s kladným vztahem k přírodě ve znalostech i dovednostech

24. ročník soutěže ve školním roce 2019/2019


  • Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
  • Soutěž je zařazena do kategorie B přehlídek a soutěží spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  • Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody, akce je podporována Lesy ČR, s. p. Koordinací Ekologické olympiády na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP. Na pořádaní olympiády se kromě ČSOP podílejí i další spolupracující partneři.
  • Na všech úrovních se EO skládá z části prověřující znalosti a z části prověřující dovednosti.
  • Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.  Část úkolů probíhá vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota. Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení.
webové stránky celostátní soutěže: www.ekolympiada.cz

krajské kolo pro Liberecký kraj se uskutečnilo u příležitosti oslav Dne Země

26. - 28. 4. 2019

v SEV Střevlik Hejnice


Hlavním tématem letošního ročníku soutěže jsou "Management v ochraně přírody"Pořadatelé:             


Partneři krajského kola:


Krajský koordinátor soutěže:
Materiály ke stažení:

Fotogalerie:

Aktuality:
  • 13. 4. 2019 byly rozeslány všem přihlášeným školám podrobné informace a elektronické faktury k úhradě účastnického poplatku.
  • 17. 3. 2019 byl rozeslán všem přihlášeným školám odkaz k vyplnění přihlášky jednotlivých družstev


Soutěž finančně a materiálně podporují:

Liberecký kraj

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP 

Lesy České republiky, s. p.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


SMOP ČSOP

LK AOPK LČR